Kære alle

Vi er glade for at kunne fortælle at vi fra på mandag den 25. maj åbner rideskolen igen for alle hold. Dette betyder at alle de mindste hold starter op igen. Enkelte af dem vil være delt i to, men de vil ride samtidigt på to forskellige baner. Alle de store, der har været i gang i to uger nu, fortsætter “corona-planen” i denne uge, men går tilbage til “normalt skema” fra mandag den 25. maj. For at vi kan åbne helt op, og stadig efterleve krav om forsamlingsforbud, og i øvrigt holde smitte risikoen nede, er der nogle restriktioner som vi beder alle om at overholde:
•Alle der kommer på HIRK har et ansvar for at undgå at vi er samlet mere end 10 på et sted. Stalden er delt i 2 zoner med en sort streg på gulvet. Ridebanen er en zone, parkeringspladsen er en zone, en hestefold er en zone etc.
•Rytter plus en voksen må komme. Ingen andre gæster. Heller ikke søskende.
•Der vil ikke være hjælpere som normalt på begynderholdene her i starten. Der vil i stedet være en ansvarlig voksen fra rideklubben i stalden sammen med en hjælper. De vil hjælpe med at guide så sikkerheden stadig er i top. Du skal sammen med dit barn selv sadle hesten op og af, men kan få hjælp undervejs af disse voksne og hjælperen. Hjælperne er også udenfor og hjælper med at vente på modsatte bane og kan instruere om stigbøjler mm. inden rytterne kommer på banen
•Børn skal have rene ridehandsker på når de ankommer.
•Ridelærerne må ikke have fysisk kontakt til børnene og vil kun opholde sig ude på banen.
•På banen skal forældre selv hjælpe deres børn. Hvis der er over 10 på banen må man hjælpe i hold og vente til der bliver plads inde på banen.
•Ridelæreren vurderer fra hold til hold, hvad hestene og børnene kan klare, uden de sædvanlige hjælpere. Der er derfor ikke garanti for at man kan komme i trav og galop. Dette er udelukkende op til ridelæreren at vurdere, sikkerheden skal stadig være så høj som muligt.
•Rytterstuen er lukket.
•Bogen med Hestelister vil ligge slået op på holdet i stalden, eller der vil hænge en seddel på døren ind til stalden.
•Al ridning foregår udendørs. Ved meget dårligt vejr kan ridelæreren vælge at aflyse, men vi tænker kun det sker, hvis vi finder det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afvikle timen.
•Vi har i lukkeperioden været nødt til at sikre, at der ikke flyttede for mange svaler ind i stalden. Dørene skal derfor holdes lukket og ikke sættes på krog, men åbnes når der skal heste ind og ud og ellers holdes lukket.
•Alle skal møde op uden for stalden og vente på instruktioner om at gå ind.
•Vi opfordrer desuden alle til at medbringe egen pisk, egne strigler og til ikke at benytte vores toiletter.
Hvis I har spørgsmål, så bedes I kontakte den voksne i stalden eller skrive til en af følgende mails: Marlene@hirk.dk eller Birgitte@hirk.dk . Afbud skal som sædvanligt meldes til underviseren så tidligt som muligt. Vi glæder os til at se Jer, og ved at mange har ventet længe på at vi kunne åbne helt op. Vi arbejder på at kunne forlænge rideperioden ind i juli, det hører I nærmere om snart.

Mange hilsener fra Bestyrelsen på Himmelev Rideklub

Vedr DELVIS genåbning af Hirk fra 4.maj

Kære Alle

Vi er meget, meget glade for at kunne fortælle jer at vi nu stille og roligt åbner op for ridning igen på Hirk. Stille og roligt betyder desværre, at ikke alle hold kan opstarte med det samme. Og det vil være skuffende for nogle børn, det er vi meget bevidste om, og kede af. Det er desværre ikke fysisk muligt for os at tage alle hold ind, og samtidigt overholde regler omkring forsamlingsforbud og afstand. Ridningen skal stadigvæk også være forsvarlig, og vi skal passe på vores undervisere. Vi håber selvfølgelig ikke at det vil vare længe, før alle hold er i gang igen. Vi holder jer løbende orienterede.

Vi skal undgå al fysisk kontakt, og vi kan derfor endnu ikke gøre brug af alle vores unge hjælpere. Derfor starter vi op med at genåbne alle 1-times hold. Dvs voksne og større børn. Ikke spring og ikke alle 45 minutters og ½ times hold. Nogle af holdene vil blive delt i to, og derfor vil der være ændrede tider for nogle af jer. Dette modtager I en separat mail omkring meget snart.

Følgende regler gælder herudover:

  • Børn og voksne der kommer på Hirk skal være 100% raske
  • Rytterstue er lukket.
  • Ved toiletbesøg skal man vaske hænder og brug sprit.
  • Kom altid med nyvaskede ridehandsker og behold dem på.
  • Al ridning foregår udenfor. Ved ekstremt dårligt vejr kan vi aflyse, hold derfor øje med facebook.
  • Børn der 100% kan selv, kan komme selv.
  • Børn der ikke selv kan sadle op, skal have 1 (og kun 1) hestekyndig voksen med. Der er INGEN hjælp i stalden fra underviser eller hjælpere, heller ikke på banen. Har man ikke en der kan hjælpe med alt, kan man desværre ikke komme.
  • Max 10 personer samlet gælder stadig. Stalden er 1 zone. Ridebanen 1 zone etc. Hold afstand, tæl til 10 og spred jer ud.
  • Ingen ekstra gæster tilladte
  • Overhold de af sundhedsmyndighederne udstedte regler om afstand, hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Det er afgørende for genåbningen af forhåbentligt snart ALLE hold, at alle kan overholde vores fælles regler.

Vores rideskoleheste har stået stille i 6 uger nu. De er derfor blevet i dårlig form. I stedet for at vi bruger 1-2 uger på at genoptræne dem alle, og herved forsinker genåbningen har vi valgt at åbne op nu, og lade jer være med til at genoptræne. Dette vil I høre mere om fra underviserne, men det betyder at de skal startes op stille og roligt, med en masse skridt i starten.

Når alt dette er sagt, så GLÆDER vi os til igen at kunne åbne op for alle jer medlemmer, der har været så ekstremt tålmodige og opbakkende! Vi er SÅ taknemmelige, og håber at kunne give igen i løbet af sommeren – eller hvornår forholdene tillader det!

Mange hilsener fra Bestyrelsen på Himmelev Rideklub

Kære medlem af Himmelev Rideklub

Statsminister Mette Frederiksen og de danske myndigheder har som bekendt forlænget en lang række Corona-restriktioner, indtil videre frem til og med 10. maj. Herunder de restriktioner, der omfatter forenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Det betyder, at Himmelev Rideklub fortsat i hvert fald frem til 10. maj ser sig nødsaget til at holde lukket for alle aktiviteter, der vedrører rideskole, ryttermærkeundervisning, stævner mv.

Vi takker for den store opbakning, vi hidtil har modtaget fra jer! Ikke mindst i forhold til betaling af fuldt kontingent og opretholdelse af jeres medlemskab af klubben.

Det sætter vi stor pris på! Det har afgørende betydning i forhold til opretholdelse af vores rideskole og ikke mindst, at vi kan beholde hele omdrejningspunktet for rideskolen – vores dejlige heste.

Vi håber, vi snart kan åbne rideskolen igen, men ingen ved, hvor længe denne situation vil fortsætte. I mellemtiden skal vores heste stadig passes med foder, smed og dyrlæge. De skal trækkes ind og ud fra fold hver dag, der skal muges i boksene, og de skal røgtes og plejes og holdes vedlige, så vi kan bevare dem sunde og raske.

Det er dyrt, men i modsætning til, hvis vi var en fodbold- eller badmintonklub, så er det udgifter, man ikke kan undgå, når man har med levende dyr at gøre.

Jeres fortsatte opbakning er derfor af helt afgørende betydning, hvis vi skal bevare Himmelev Rideklub på den anden side af denne krise.

Derfor vil du opleve, at du fortsat modtager den automatiske opkrævning af fuldt kontingent og rate for tilmeldte rideskolehold. Vi håber naturligvis, at det kun bliver relevant for maj måned med, og at vi derefter ikke længere er omfattet af Corona-restriktioner.

Hvis du derimod ikke ønsker at bidrage til klubben med fuldt kontingent, så har du følgende muligheder:

1.     Du kan skifte til et Corona-kontingent. Det koster 300 kr./md., hvis du er tilmeldt et enkelt hold. Hvis du er tilmeldt flere hold, koster det 100 kr./md. pr. ekstra hold. Hermed bevarer du din plads i rideskolen. Så snart rideskolen åbner igen, vil du igen blive opkrævet fuldt, sædvanligt kontingent fra den 1. i førstkommende måned.

 2.     Du kan vælge at hæve din aftale med Himmelev Rideklub med fremadrettet virkning og dermed træde ud af dit medlemskab af klubben uden sædvanligt varsel, dvs. med virkning fra den 1. i førstkommende måned. Hermed mister du din plads i rideskolen og står heller ikke i kø til en plads.

Hvis du IKKE ønsker at støtte rideskolen med fuldt kontingent, men vil gøre brug af én af to ovenstående alternative muligheder, så beder vi dig kontakte os på følgende mails:

Vedr. pkt. 1: kasserer@hirk.dk hurtigst muligt og senest den 28. i den måned, der ligger forud for næste kontingentopkrævning. Dvs. 28. april, hvis du fx vil have, at din ændring skal have virkning fra 1. maj.

HUSK at oplyse os om dit barns fulde navn, det hold dit barn er tilmeldt samt det kontonummer, hvor beløb skal returneres til.

Vedr. pkt. 2: medlemsansvarlig@hirk.dk hurtigst muligt og senest den 28. i den måned, der ligger forud for næste kontingentopkrævning. Dvs. 28. april, hvis du fx vil have, at din ændring skal have virkning fra 1. maj.

 Mvh. Bestyrelsen

Rideskolen er fortsat lukket

Statsminister Mette Frederiksen har mandag på pressemøde annonceret, at Danmark skal fortsætte med de corona-restriktioner, som allerede er sat i værk, frem til indtil videre udgangen af påske, dvs. til og med 13. april.

Det betyder desværre, at Himmelev Rideklubs aktiviteter forbliver lukket i samme periode. Dvs. ingen rideskoleundervisning, ryttermærkeundervisning, spring- eller dressurstævner eller anden klubaktivitet.

Vi holder jer selvfølgelig opdateret her på hjemmesiden samt på FB.

Mvh Bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Himmelev Rideklub

Vi har i bestyrelsen besluttet at følge opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen samt Folketinget i denne alvorlige Corona-tid. ”Vi skal stå sammen, med afstand”. Det betyder samtidig, at vi må løfte i flok og alle må yde et bidrag. Himmelev Rideklub er en forening, som er ejet af medlemmerne. Det betyder også, at medlemmerne ejer hestene mm. Rideskoleundervisning eller ej skal hestene stadigvæk have mad, dyrlæge, smed, have muget ud, lukkes på fold dagligt osv., og derfor er vi nødt til at opkræve fuld betaling, selv om rideskoleundervisningen pt. desværre iht. anbefaling fra myndighederne ikke kan finde sted. Alternativet ville være, at vi skulle skille os af med hestene, og dermed ville klubben reelt set ikke længere kunne eksistere. Vi tror og håber på, at denne virus inden for overskuelig fremtid vil være på et niveau, hvor vi kan genoptage vores aktiviteter, forhåbentlig allerede i løbet af april måned. Vi vil holde jer opdateret her på www.hirk.dk, på FB og via Klubmodul.
Vi håber på forståelse fra medlemmernes side. Pas godt på jer selv og hinanden.
Vi vil passe rigtig godt på alle hestene.
Mvh Bestyrelsen